Technická zařízení budov

Zpracujeme Vám projektové dokumentace technických zařízení budovy v plném rozsahu, od počátečních studií, přes dokumentace pro územní řízení a stavební povolení, až po dokumentace pro provedení stavby.

Dokumentace TZB navrhujeme pro všechny druhy staveb: rodinné domy, bytové domy, občanská vybavenost, průmyslové stavby apod. vč. přípojek na jednotlivé inženýrské sítě. Dbáme především na komplexnost a koordinaci celého díla v jednotlivých technických a stavebních profesích.

Jednotlivé činnosti:

– projekty vytápění objektů vč. různých topných zdrojů (kotle, tepelná čerpadla, solární systémy,…)

– projekty zdravotních instalací (vodovody, kanalizace) v objektech, vč. přípojek na inženýrské sítě

– projekty plynofikací objektů

– komplexní projekty kotelen a topných zdrojů do výkonu 3,5 MW, vč. všech souvisejících profesí

– dále zajišťujeme projekty větrání, vzduchotechniky a teplovzdušného vytápění, projekty

elektroinstalací, projekty měření a regulace a požární bezpečnost staveb