Průkaz energetické náročnosti

Zpracujeme Vám PENB – průkaz energetické náročnosti budovy, dle aktuálně platné legislativy (vyhl. č. 264/2020). Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) dle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření s energií, ve znění pozdějších předisů je nutné doložit při výstavbě nových budov nebo při větších změnách dokončených budov, dále při prodeji budovy nebo ucelené části a při pronájmu budovy nebo ucelené části.

PENB vám pomůže posoudit a vyhodnotit energetické náklady vaší budovy (na vytápění, ohřev TV, větrání a osvětlení). Platnost PENB je 10 let ode dne jeho vyhotovení.

Oprávnění zpracovávat energetické průkazy budov má energetický specialista jmenovaný MPO (ministerstvem průmyslu a obchodu).

Ceník

Smluvně nabízíme ceny obvyklé cenám na trhu v tomto oboru a regionu.

S každým zákazníkem předem zakázku podrobně zhodnotíme a domluvíme termín a cenu díla.

Orientační ceník PENB:

  • jednopodlažní RD (bungalov) do 150 m2 en. vztažné plochy 4500,- až 5500,- Kč
  • jednopodlažní RD (bungalov) nad 150 m2 en. vztažné plochy 5000,- až 6000,-Kč
  • dvoupodlažní RD do 300 m2 en. vztažné plochy 5000,- až 6000,- Kč
  • dvoupodlažní RD nad 300 m2 en. vztažné plochy 5500,- až 6500,- Kč
  • vícepodlažní RD nad 300 m2 en. vztažné plochy 6000,- až 8000,- Kč

Pozn.: Ceny PENB jsou uvedeny za předpokladu dodání projektových dokumentací stávajícího stavu objektů, vč. popisu obvodových konstrukcí objektu a popisu vytápění a přípravy TV v objektu. V případě chybějící dokumentace Vám můžeme také nabídnout zaměření stávajícího stavu objektu, popř. pasport stavby.

Těšíme se na spolupráci s Vámi.